Työkykyjohtamisen 80-20 -malli

Työkykyjohtamisen 80-20 -malli

Työkykyjohtamisessa painotetaan usein sairaspoissaolojen seurantaa ja varhaisen tuen mallia, koska näiden toteutumista HR:n on helppo seurata. Edellä mainitut ovat tärkeitä työkykyjohtamisen työkaluja, mutta niiden osuus työkykyriskien ennaltaehkäisemisessä tulisi...