Kuuntelin viime viikolla podcastia tulevaisuuden johtamisesta.

Podcastissa todettiin, että johtaminen voi olla menestyksen esteenä ja että liian usein henkilöstö- ja taloushallinto pakottavat ihmiset rutiineihin, jotka tuhoavat ihmisten lisäarvoa. Lisäksi keskustelijat totesivat HR:llä usein olevan halu hallita organisaatiota omilla käytännöillään. Ettei jää väärää kuvaa keskustelijoiden näkemyksistä HR:ää kohtaan, todettakoon, ettei kritiikki varsinaisesti kohdistunut HR-ihmisiin, vaan enemmänkin HR:n paikkaan organisaatiossa. Keskustelijoiden mukaan HR on monissa organisaatioissa omaa elämäänsä elävä, erillinen funktio, kun sen pitäisi olla osana muita tiimejä ja ymmärtää paremmin liiketoiminnan arkea.

Tunnistan hyvin HR:n rakkauden omia prosessejaan kohtaan ja halun hallita niitä.

Onkin tärkeää pysähtyä säännöllisin väliajoin miettimään, tukeeko HR liiketoimintaa vai onko HR sen jarru ja missä on HR-ihmisten paikka organisaatiossa. HR:n rooliin ja käytäntöihin vaikuttavat yrityksen koko, ikä ja johtamiskulttuuri. HR:n osaamista on löytää kullekin yritykselle parhaat toimintatavat yhteistyössä johdon ja esimiesten kanssa. It-startupille jarruna oleva HR-rutiini voi 50-vuotiaassa teollisuusyrityksessä olla esimiesten arkea helpottava välttämättömyys.

HR-prosesseihin liittyy usein myös vahva yhdenmukaistamisen tarve, mikä osaltaan kumpuaa esimiesten ja henkilöstönkin toiveista. On helpompaa, kun kaikilla on samat ja selkeät toimintamallit sen sijaan, että käytännöissä olisi tulkinnanvaraisuutta. Tulevaisuudessa tarvitaan kuitenkin yhä enemmän yksilöllisiä ratkaisuja. HR:n tehtävä on löytää sopivan yksilölliset, mutta riittävän yhdenmukaiset ja liiketoimintaa tukevat ratkaisut.