Liikunnalla ja kaikella muullakin fyysisellä aktiivisuudella on hyödyllisiä terveysvaikutuksia. Siksi useimmat yritykset tukevat eri tavoin liikkumista ja liikuntaharrastuksia. Yleinen tilanne työpaikoilla on, että etuja hyödyntävät ne henkilöt, jotka muutenkin ovat liikkuvat aktiivisesti. Sen sijaan etuja eivät välttämättä käytä ne henkilöt, jotka eniten hyötyisivät liikunnasta eli vähän tai ei lainkaan liikkuvat.

Miten saada vähän liikkuvat henkilöt aktivoitumaan?

Ei ole mitään yksittäistä taikakeinoa saada koko henkilöstö liikkumaan. Siksi tulisikin tehdä jatkuvaa työtä liikkumista edistämiseksi. Liikkumista voi edistää monin eri tavoin työpäivän aikana, työmatkalla tai työpäivän jälkeen. Keskeisessä roolissa on myös viestintä, jolla voidaan vaikuttaa – tai ainakin pyrkiä vaikuttamaan – liikkumista koskeviin uskomuksiin ja asenteisiin.

Liikkumisen pysyvämpi lisääminen osaksi arkea on yksilöllinen muutosmatka. Joku voi juuri miettiä liikuntaharrastuksen aloittamista, jolloin lajikokeilu työpaikan toimesta voi olla se tarpeellinen aktivointi. Toiselle taas liikunta harrastuksena on vastenmielinen ajatus, jolloin lajikokeilu ei auta, vaan tarvitaan muita keinoja. Tärkeintä on tunnistaa, että emme ole liikkumisenkaan suhteen yhtenäinen kohderyhmä, vaan joukko eri tavoin ajattelevia ja toimivia yksilöitä – ja hienoa niin 😊

Periaatteita suunnitteluun:

 • huomioi eri kohderyhmät: ne, jotka eivät näe liikuntaa tarpeellisena ja ne, jotka ovat jo tunnistaneet liikkumattomuuden riskit tai miettivät liikunnan aloittamista
 • mieti tavoitteet ja mittarit sekä resurssit
 • osallista kohderyhmää suunnitteluun esim. kysymällä palautetta suunnitelmasta
 • huomioi, että useiden toimenpiteiden yhdistelmät ovat tehokkaampia kuin yksittäiset toimenpiteet

Vinkkejä toimenpiteisiin:

 • vaikuta terveysviestinnällä – tarjoa uutta tietoa, jaa vertaiskokemuksia, pyri vaikuttamaan negatiivisiin uskomuksiin
 • miettikää yhdessä miten fyysistä aktiivisuutta voisi lisätä työpäivän aikana ja vietyä liikkumista arkeen
 • miettikää yhdessä miten voisitte edistää työmatkaliikkumista – toimivat pyöräkatokset, suihkutilat jne.
 • hyödynnä valtakunnallisia teemapäiviä ja kampanjoita
 • toteuta omia kampanjoita – esim. ”Tee pieni hyvinvointiteko”
 • hyödynnä talon omia harrastajia ”liikunta-agentteina”
 • tarjoa lajikokeiluja

Meiltä löytyy myös lisää ideoita 😊Varaa aika ja ideoidaan yhdessä.