Luontaisen käyttäytymisen arviointi perustuu teoriaan, jonka mukaan meillä jokaisella on oma luontainen tapa käyttäytyä esimerkiksi vuorovaikutuksessa ja päätöksenteossa. Luontaisessa käyttäytymisessä – toisin kuin kykytesteissä – ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Tiettyyn tehtävään ei myöskään ole yhtä oikeaa luontaisen käyttäytymisen profiilia. Toki vaikkapa asiakkuuspäällikkönä on helpompi toimia, jos on luonnostaan ulospäinsuuntautunut. Tehtävässä voi kuitenkin menestyä yhtä hyvin myös toisenlaisella profiililla.  

Niin ja millainen tyyppi olikaan D-I? Tavoitehakuinen, määrätietoinen, innostava, ulospäinsuuntautunut. S-C taas on harkitseva, auttava, tarkka, suunnitelmallinen. Nämä vain pari esimerkkiä, käyttäytyminen on aina yksilöllinen yhdistelmä. Lisäksi eri toimijat voivat käyttää hieman eri luokittelua, vaikka teoria taustalla onkin sama. D-I ja S-C perustuvat Extended Disc –malliin, joka on meille tutuin.  

Luontainen käyttäytymisemme on varsin pysyvää, mutta onneksi meillä on kyky mukauttaa sitä tarvittaessa. Tunnetko oman luontaisen tapasi toimia? Tai oletko miettinyt miksi tietyt tehtävät tai tilanteet sujuvat vaivatta, ja toiset taas vievät paljon energiaa? 

Kaipaatko apua rekrytointiprosessissasi tai oikean kandidaatin löytämisessä? Tsekkaa rekrytointipalvelumme tästä.