Työkykyjohtamisen palvelut

Työkykyjohtaminen on tavoitteellista ja vaikuttavaa toimintaa työkykyriskien ja työkykyongelmista aiheutuvien kustannusten pienentämiseksi.  Lähtökohtana on yrityksen tavoitteet ja tunnistetut riski- ja kuormitustekijät. Arjen HR-käytännöillä rekrytoinnista alkaen tuetaan hyvää työkykyä ja työntekijöiden omaa vastuunottoa terveydestään. Lisäksi tarvitaan aktiivista yhteistyötä työterveyden ja vakuutusyhtiön kanssa. Autamme yritystäsi työkykyriskien tunnistamisessa, työkykyjohtamisen käytännöissä ja riskicasien hallinnassa.

HR & Health Partner -apuja. 

 

HR & Health partner tiimiisi

HR & Health Partner on työkykyjohtamisen asiantuntija, joka auttaa yritystäsi ja esimiehiäsi esimerkiksi työkykyriskien tunnistamisessa ja hallinnassa tai ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnittelussa. Apu voi olla sovitun tehtävänkuvan tai projektin mukaisesti tilapäistä tai jatkuvaa.  

TYÖKYKYRISKIT JA KUORMITUSTEKIJÄT HALTUUN  

Tunnetko yrityksesi eri tehtäviin liittyvät kuormitustekijät? Todennäköisesti kyllä ja varmaan olette yhteistyössä työterveyden kanssa tunnistaneet myös suurimmat työkykyriskit.  Millä keinoilla ennaltahkäisette riskien toteutumista? Jos emmit vastauksia, voisi olla hyödyllistä istua yhdessä alas selvittämään tilannetta.  

Työkykyjohtamisen kartoitus

Työkyvyttömyystapauksista voi aiheutua yritykselle suuria kustannuksia. Ja vaikka työkykyriskit eivät realisoituisi eläkemenoiksi, kustannuksia ja tuottavuuden laskua aiheutuu sairaspoissaoloista ja erilaisista vaivoista. Työkykyjohtamisen kartoituksessa käydään läpi yrityksen työkykyriskit, mittarit ja kustannukset sekä ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja työkykyriskien hallintamallit. Saat kartoituksesta selkeän analyysin ja tarvittaessa suunnitelman kehitystoimenpiteistä. Tee pikakartoitus itse tai varaa aika niin tehdään se yhdessä.