Kuva: Elli Keski-Loppi

Työsuhde-edut, miksi tarjota niitä?

Työsuhde-etujen merkitys yrityksen brändille ja houkuttelevuudelle on usein aliarvioitu, mutta todellisuudessa ne voivat olla pieni panostus suureen hyötyyn. Suomalaiset työnantajat tarjoavat keskimäärin 30–50 erilaista etua työntekijöilleen, mutta valitettavan harva työntekijä on täysin tietoinen omista eduistaan. Tähän liittyy usein työnantajien puutteellinen viestintä, ja siksi työntekijät pitävät etuja itsestäänselvyyksinä.

Yrityksesi valitsemat työsuhde-edut voivat olla voimakas viesti yrityksen arvoista ja ne voivat rakentaa positiivista yrityskuvaa. Esimerkiksi liikuntaan liittyvät edut voivat houkutella aktiivisia työntekijöitä, kun taas laajemmat työterveyspalvelut viestivät huolenpidosta työntekijöiden terveydestä. Työsuhde-edut eivät ole pelkästään taloudellinen palkitsemiskeino vaan myös tehokas keino parantaa yrityksen imagoa.

Monet työntekijät arvostavat myös aineettomia etuja, kuten koulutusmahdollisuuksia ja etenemismahdollisuuksia. Viihtyvyys ja turvallisuus työpaikalla ovat myös tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijöiden sitoutumiseen ja yrityksen maineeseen. Usein kuulee sanottavan, että esimerkiksi liikuntaetuja käyttävät vain ne aktiiviset, jotka muutenkin liikkuvat. Nämä kuitenkin ovat juuri niitä työntekijöitä, jotka myös arvostavat työnantajan panostusta hyvinvoinnin tukemiseen. Ja liikkuvat ja aktiiviset työntekijät ovat myös tehokkaita ja tuottavampia, keskimäärin tyytyväisempiä elämäänsä, sairastelevat vähemmän ja ovat motivoituneempi työhönsä. Näistä kannattaa varmasti jatkossakin pitää huolta!

Yleisimmät työsuhde-edut:

 1. Mahdollisuus etä-/ hybridityöhön
 2. Joustavat työajat
 3. Mahdollisuudet osa-aikatyöhön
 4. Työskentelyn mahdollistaminen ulkomailta käsin
 5. Asunto-, auto-, lounas-, liikunta-, kulttuuri-, hieronta tai puhelinetu
 6. Laajennettu työterveyshuolto
 7. Tyhypäivät tai muut juhlat

Yrityksesi voi myös tarjota muita arvokkaita, mutta ehkä vähemmän tunnettuja etuja, kuten:

 1. Työterveyshammashuolto
 2. Terveysbonukset
 3. Työpaikan päivähoitoetu
 4. Sairaan lapsen hoitoetu
 5. Pesulapalvelut
 6. Metsästysetu
 7. Polkupyöräetu
 8. Työmatkakuljetukset
 9. Veloitukseton venepaikka

Aineettomat työsuhde-edut, joita työntekijät voivat arvostaa:

 1. Koulutusmahdollisuudet ja etenemismahdollisuudet
 2. Työnantajan tarjoama mentorointi
 3. Työhyvinvointiohjelmat ja stressinhallintakoulutukset
 4. Joustavat työskentelymahdollisuudet
 5. Henkilöstön osallistaminen päätöksentekoon
 6. Työntekijän taitojen kehittämiseen tähtäävät ohjelmat

 

Työsuhde-edut ja henkilöstön osallistaminen

Uusia etuja harkitessasi on tärkeää kuunnella työntekijöitäsi. Henkilöstökyselyt voivat auttaa selvittämään, mitkä nykyisistä eduista ovat arvokkaimpia ja mitä etuja työntekijät kaipaavat. Etuuksissa tulisi olla myös valinnanvaraa, sillä työntekijät ovat yksilöllisiä, ja yhteinen keskustelu työsuhde-eduista voi parantaa työyhteisön ilmapiiriä.

Vaikka harvat valitsevat työpaikan pelkästään etujen perusteella, ne voivat silti vaikuttaa merkittävästi työssä pysymiseen. Edut voivat myös lisätä motivaatiota ja sitoutumista työpaikkaan. On tärkeää muistaa, että saadut työsuhde-edut verotetaan palkkatulona, ja Verohallinto vahvistaa vuosittain eri etujen verotusarvot.

Yhteenvetona: Työsuhde-edut ovat investointi, joka maksaa itsensä takaisin sitoutuneena ja tyytyväisenä henkilöstönä sekä vahvistaa yrityksesi brändiä houkuttelevana työnantajana. Tutustukaa huolella valittuihin etuihin ja niiden viestimiseen, sillä pienellä panostuksella voitte saavuttaa suuria tuloksia.

 

Blogin kirjoittajana yhteistyökumppanimme Kristiina Kauranen, Wirkee Oy.

Kuva: Elli Keski-Loppi