Työturvallisuuslaki uudistuu 1.6.2023 alkaen ja koskee kaikkia yrityksiä henkilöstömäärästä riippumatta. Lakimuutoksessa on kyse lähinnä tarkennuksista, jotka korostavat erityisesti terveyden ja turvallisuuden yksilöllistä tukemista sekä kuormitustekijöiden arvioimista. Muutos tarkoittaa esihenkilöille lisää vastuuta työkykyjohtamisessa.

Yksilön terveys ja turvallisuus korostuvat

Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite (8§) on tähänkin asti velvoittanut yrityksiä huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä ja huomioimaan työntekijöiden henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Nyt voimaantuleva lakimuutos edellyttää, että työnantajan on erityisesti otettava huomioon, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi.

Lisäksi työnantajan on työympäristön, työyhteisön tilan ja työtapojen turvallisuuden lisäksi lakimuutoksen myötä tarkkailtava työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä.

Yksilön huomioiminen korostuu myös työntekijälle annettavassa opastuksessa ja ohjauksessa (14§), jossa työnantajan on huomioitava paitsi työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus, nyt myös muut hänen henkilökohtaiset edellytyksensä.

Kuormitustekijöiden tunnistaminen ja arviointi

Lakimuutos tarkentaa myös kuormitustekijöitä. Laki on aikaisemminkin edellyttänyt työn vaarojen ja sen osana kuormitustekijöiden selvittämistä ja arviointia. Uudistetussa laissa tarkennetaan kuormitustekijöiden kokonaisuutta ja selvitystyössä ja arvioinnissa on otettava huomioon työn fyysiset kuormitustekijät sekä työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät.

Ensisijainen vastuu on aina esihenkilöllä

Työturvallisuudesta puhuttaessa on hyvä muistaa, että ensisijainen vastuu työntekijän ja oman vastuualueen työturvallisuudesta on aina esihenkilöllä ei suinkaan työsuojeluorganisaatiolla tai työsuojelupäälliköllä.

Olisiko sinun yrityksessäsi hyvä aika kerrata esihenkilön tehtäviä työkykyasioissa? Jätä yhteystiedot  ja jutellaan lisää